How Do You Calculate NPS?

How Do You Calculate NPS?
  • Percentage of promoters minus percentage of passives
  • Percentage of promoters minus percentage of detractors, divided by percentage of passives
  • Percentage of promoters minus percentage of detractors
  • Percentage of promoters